Szkoła „Lider” –  lider-szkola.pl

Super Oferta!

W cenie kursu

„Licencjonowany Detektyw” ,

 „Kwalifikowany Pracownik Ochrony”

 bezpłatny „certyfikat – zaświadczenie”

w języku angielskim i niemieckim…

NAJBLIŻSZY KURS ROZPOCZYNAMY pod koniec kwietnia 2018 – szczegóły pod numerem telefonu 602.868.643

 

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

powstała 12 marca 2014 r. na bazie materialnej i kadrowej Licencjonowanej Agencji Detektywistycznej Ochrony Osób i Mienia „LIDER”,

której założycielem i właścicielem od października 1999 r. jest detektyw Bohdan SZPAKOWSKI.
Tradycja zobowiązuje – dlatego naszą kadrę tworzą doświadczeni wykładowcy:
detektywi, byli funkcjonariusze Policji i innych służb mundurowych oraz najlepsi instruktorzy i specjaliści ze służby cywilnej.

Posiadamy wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP Warszawa nr 2.14/132/2016.
Posiadamy wpis w ewidencji niepublicznych placówek oświaty pozaszkolnej Powiatu Pruszkowskiego nr 3/PN/2014.

Placówka nasza szkoli osoby: prywatne oraz kierowane przez firmy, jak też kierowane ( finansowane) przez Urzędy Pracy,

Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Integracji Zawodowej.

Szkolenia prowadzimy w systemie:
– dziennym pn-pt.
– weekendowym

Prowadzimy szkolenia w zakresie:
– Ochrony osób i mienia,
– Ochrony i zabezpieczenia imprez masowych,
– Usług detektywistycznych,
– Wyszkolenia strzeleckiego,
– Taktyki i techniki interwencji,
– Użycia środków przymusu bezpośredniego,
– Defensywnych i ofensywnych technik samoobrony,
– Działań konwojowo – ochronnych,
– Kryminalistyki,
– Przewozu, niebezpiecznych materiałów i ładunku,
– Pirotechnicznego zabezpieczenia pomieszczeń,
– Mediacji, negocjacji i integracji,
– Pierwszej pomocy medycznej,
– Ochrony danych osobowych,
– Ochrona informacji niejawnych